Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
29. září 2023 ..:: Clienti ::..   Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Studio Mario Campajola se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Studio Mario Campajola a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Studio Mario Campajola souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Studio Mario Campajola shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Studio Mario Campajola také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Studio Mario Campajola automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Studio Mario Campajola využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Studio Mario Campajola.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Studio Mario Campajola, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Studio Mario Campajola nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Studio Mario Campajola doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Studio Mario Campajola. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Studio Mario Campajola nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Studio Mario Campajola a rodinu webů Studio Mario Campajola.

Použití osobních informací

Studio Mario Campajola shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Studio Mario Campajola a k poskytování služeb, o které jste požádali. Studio Mario Campajola také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Studio Mario Campajola a jeho přidružených částí. Studio Mario Campajola vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Studio Mario Campajola neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Studio Mario Campajola Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Studio Mario Campajola může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Studio Mario Campajola a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Studio Mario Campajola nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Studio Mario Campajola udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Studio Mario Campajola za účelem zjištění, jaké služby Studio Mario Campajola jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Studio Mario Campajola, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Studio Mario Campajola prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Studio Mario Campajola nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Studio Mario Campajola a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Studio Mario Campajola nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Studio Mario Campajola používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Studio Mario Campajola nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Studio Mario Campajola, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Studio Mario Campajola nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Studio Mario Campajola zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Studio Mario Campajola uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Studio Mario Campajola vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Studio Mario Campajola nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Studio Mario Campajola na adrese postmaster@studiocampajola.it. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2000-2006   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2023 by DotNetNuke Corporation